THÔNG BÁO NGHỈ LỄ 30/4- 1/5

XAT.vn - LÀM VIỆC ĐẾN HẾT NGÀY 27/04/2015

XƯỞNG BẮT ĐẦU NGHĨ LỄ TỪ NGÀY 28/04 ĐẾN HẾT NGÀY 03/05/2015

>> HÀNG MỚI VỀ TẠI XAT [ Lưu ý: Xưởng cập nhật mẫu mới liên tục mỗi ngày ] <<